0901 710 718
×
Home Ubytovanie Aktivity a služby Galéria Cenník Kontakt
Ubytovací poriadok HARMONY AP RESORT, s.r.o.

 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz) + potvrdenie rezervácie o ubytovaní /voucher/ poukaz.
 2. Pri príchode sa platí celý pobyt alebo doplatok za pobyt, plus vratná záloha 100 € za apartmany a 200 € za celú chatu, ktorá bude na konci pobytu po skontrolovaní stavu apartmánu/chaty vrátená, po zaplatení pobytu klient obdrží kľúč od apartmánu/chaty. Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu apartmánu/chaty.
 3. Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00 hodiny, ak sa obe strany nedohodnú inak. Na základe záväznej rezervácie ubytovania je personál ubytovacieho zariadenia povinní klienta ubytovať v čase od 14.00 hod. – neskorší príchod je možný po dohode s ubytovateľom.
 4. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 5. V apartmánoch/chate nie je povolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
 6. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatého apartmánu/chaty, od vchodových dverí a kôlne s drevom.
 7. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo prístrojoch v apartmáne je klient povinný ohlásiť správcovi zariadenia za účelom opravy na tel. čísle: + 421 901 710 718.
  V prípade potreby použiť tel. čísla:
  112 – tiesňové volanie všeobecné
  158 – Polícia Slovenskej republiky
  +421 903 732 443, +421 903 436 016 – Ohlasovacia povinnosť Harmony AP resortu.
 8. Vo všetkých priestoroch interiéru apartmánu/chaty je prísny zákaz fajčenia. Zakladanie ohňa v blízkosti dreveníc v celej chatovej oblasti, okrem kachlí a priestorov na to určených, taktiež platí aj prísny zákaz poškodzovania vonkajšej zelene a stromov.
 9. K apartmánom patrí vlastné parkovacie miesto.
 10. Akékoľvek závady v apartmáne/chate je potrebne hlásiť v deň príchodu.
 11. V prípade požiaru má každý apartmán/chata k dispozícii hasiaci prístroj, nachádza sa v dolnej chodbe v blízkosti vchodových dverí. V prípade požiaru treba použiť núdzový východ, ktorým sú vchodové dvere.
 12. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s pracovníkom ubytovacieho zariadenia. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v apartmáne/chate.
 14. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia (lyže, lyžiarske palice, lyžiarky, bicykle ...), pre ktoré je vyhradené iné miesto. Miesto pre športové potreby, lyže a podobne je vyhradený priestor v lyžiarni.
 15. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný kľud.
 16. Pri používaní interiérových kachlí máte k dispozícii narúbané kúsky dreva, ktoré sú uložené v kôlni.
 17. V interiéri izieb apartmánu/chaty je zakázané používať vonkajšiu obuv (možnosť poškodenia podláh).
 18. Klient odovzdá pri odchode správcovi celý inventár apartmánu/chaty v nepoškodenom stave, odovzdá papuče, uteráky a kľúče od apartmánu/chaty. Po odovzdaní a skontrolovaní objektu správcom sa klientovi vracia záloha 100€. V prípade využitia ďalších služieb doplatí klient zvyšok konečnej sumy.
Dôležité upozornenia
 • Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok.
 • V prípade nejasností nás kontaktujte.
 • Všetkým našim klientom prajeme príjemný pobyt.
 
Harmony AP Resort
Apartmánový dom
+421 901 710 718
info@apresort.sk
Sídlo spoločnosti
CM CONTROL, s.r.o.
Nejedlého 23, 841 02, Bratislava
IČO: 36 693 529
IČ DPH: SK2022275981
GPS Súradnice
49.07164865143473
19.275307240447727